Här ligger några ex. av dokument som på något sätt har med mina intressen att göra.

På sikt läggs fler dokument in. 

L-O Gävert 


Längst ner på sidan ligger några gamla bilder.